• Az anyagias emberek a boldogság forrását tárgyakhoz és nem emberi kapcsolatokhoz kötik
  • Az önbevalláson alapuló kérdőíves vizsgálatok eredményei intim témák esetében sokszor nem fedik teljesen a valóságot
  • Érdemes lenne összevetni az eredményeket a nem házas lakosság körében mérhető anyagiasság szintjével
Ténygyár-tartalom
3 percnyi olvasnivaló

Az anyagiasság megnehezítheti a házasságokat. Legalábbis Jason Caroll család- és házasságkutató professzor legújabb felmérésének eredményei erre utalnak. Caroll és kollégái 1310 házas emberrel készítettek kérdőíves felmérést arról, mennyire anyagiasak, mennyire elégedettek a házasságukkal, illetve mennyire fontos számukra az. Olyan állításokkal való egyetértésük mértékét vizsgálták, mint „az, hogy szép dolgaim legyenek, fontosabb, mint hogy spóroljak” vagy „az, hogy pénzem legyen, nagyon fontos”.

Az eredmények azt mutatták, hogy az anyagiasabb emberek kevésbé tartották fontosnak és kevésbé is voltak elégedettek a házasságukkal. Caroll ennek okát egyrészt abban látja, hogy az anyagias viselkedés más, fontos területektől (intimitás, beszélgetés, problémamegoldás) vesz el időt és energiát, másrészt abban, hogy az anyagias emberek a boldogság forrását tárgyakhoz és nem emberi kapcsolatokhoz kötik.

Bár Caroll már korábbi kutatásaiban is arra jutott, hogy az anyagias párok elégedetlenebbek a kapcsolatukkal – nagyrészt azért, mert ők egy kisebb anyagi megingást is komolyabb problémának élnek meg – eredményeit érdemes fenntartásokkal kezelni.

Egyrészt az önbevalláson alapuló kérdőíves vizsgálatok eredményei, főleg ha pénzügyekről, szexuális szokásokról vagy hasonlóan intim témákról esik szó, sokszor nem fedik teljesen a valóságot. Az eredményeket sokszor torzíthatja, hogy a válaszadók meg akarnak felelni a vélt elvárásoknak, arról nem is beszélve, hogy például egy házasságot igencsak bajos 1-től 10-ig értékelni. Másrészt – bár természetesen Caroll és csapata professzionális módszerekkel dolgozik – soha nem lehet kizárni egyéb faktorok, például az aktuális vagyoni helyzet háttérhatását. Lehetséges, hogy valakinek nem azért fontos a pénz, mert anyagias, hanem mert kevés van.

További problémát jelent az anyagiasság pontos meghatározása. Ha például kizárólag a dolgok birtoklásából származó öröm mértékét mérjük, könnyen lehet, hogy elsiklunk afölött, milyen okokból birtokoljuk a dolgot. Az örömszerzés és kényelem céljából birtokolt tárgy ugyanis másként hathat az emberre, mint amit státuszszimbólumként használunk – az előbbi feltehetően kevésbé tesz magányossá. Végezetül érdemes lenne összevetni az eredményeket a nem házas lakosság körében mérhető anyagiasság szintjével. Előfordulhat, hogy azok a házasok, akik kevésbé elégedettek a házasságukkal, összességében mégis boldogabbak, pusztán attól, hogy házasságban élnek.

Ez a cikk is érdekelhet

Miért imádja játékossá tenni a munkát a haknigazdaság?

Miért járulnak hozzá a munkavállalók önként és dalolva saját kizsákmányolásukhoz? A „gamif…