• Nagyon erősek a genderszerepekkel kapcsolatos társadalmi elvárások
  • A férfiak 3%-a veszi fel feleségének nevét
  • Általában az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiakra jellemző attitűd
Ténygyár-tartalom
3 percnyi olvasnivaló


A hagyományos genderszerepek szerint az számít természetesnek, ha házasság után a feleség valamilyen formában átveszi a férje nevét, ezzel jelezve, hogy ők attól a naptól fogva összetartoznak. Ám léteznek olyan esetek is – jóval ritkábban –, amikor a férj kapja meg a feleség nevét. Emily Fitzgibbons Shafer (szociológus professzor, a Portland State University egy újabb kutatásának vezetője) célja ezeknek az eseteknek a feltérképezése.

Egy országos reprezentatív mintán elvégzett kérdőíves vizsgálat eredményeivel dolgozott: a férfiaknak csak elenyésző része (3%) változtatja meg a nevét, a maradék 97%-ban pedig a feleségük veszi fel az ő nevüket.

A tanulmány azt vizsgálja, hogy a férfiak iskolai végzettsége mennyiben befolyásolja hozzáállásukat a névváltoztatáshoz. Azok közül, akiknek nincs legalább középiskolai végzettségük, 10,3% vallotta, hogy ő változtatta meg a nevét, a középiskolai végzettséggel rendelkezőknek 3,6%-a, viszont azok közül, akik főiskolát végeztek, csak 2%. Mi lehet az oka ennek a nagy eltérésnek? Erre ad egy lehetséges választ Shafer: a magasabb iskolai végzettségű férfiak sokkal jobban szeretnék megőrizni személyes identitásukat, mint azok, akik alacsonyabban iskolázottak. Ezenkívül még az is elmondható, hogy a háztartások, amelyekben a nő a potenciális pénzkereső forrás, a férfi kevésbé hajlamos nevének megváltoztatására. Ennek nagyon egyszerű oka az, hogy a nevük megtartásával szeretnék kimutatni függetlenségüket.

És mi a helyzet a nőkkel ilyen téren? Jóllehet a hagyományos modell az, hogy a nők veszik fel férjük nevét, mégis akadnak olyan esetek, amikor – hátat fordítva a társadalmi elvárásoknak – ők sem mutatnak hajlandóságot erre. A nők, akik rengeteg energiát fektetnek karrierjük beindításába, általában szeretnék megőrizni identitásukat, és ebből kifolyólag inkább továbbra is születéskori nevükön szerepelnek. A társadalom róluk gyakran azt gondolhatja, hogy önzőek vagy rebellisek, mert nem tartják be a hagyományos genderszerepeket.

A fiatalabbak hajlamosak szembemenni a hagyományokkal, vagy náluk is inkább az jellemző, hogy a nő veszi át a férfi nevét? A kutatás vezetője szerint a következő vizsgálandó kérdés lehetne az, hogy az életkor mennyiben befolyásolja a tárgyalt attitűdöt.

 

Ez a cikk is érdekelhet

Miért imádja játékossá tenni a munkát a haknigazdaság?

Miért járulnak hozzá a munkavállalók önként és dalolva saját kizsákmányolásukhoz? A „gamif…